top of page

Magazín Hasiči

Proč mít doma hlásiče požáru? Jaký hasicí přístroj na co použít? Požár v domácnosti - děti a jejich bezpečnost, vytápění. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? Co byste měli vědět o únikových východech? Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů? 

Hasičský magazín nabízí ukázky z práce a života nejenom Hasičského záchranného sboru, ale veřejnost seznamuje také s činností dobrovolných hasičů. Jednotlivé díly jsou zaměřeny na prevenci aktuálních rizik požárů, jak konkrétním problémům předcházet a další aktuální témata. Směrem k široké veřejnosti je záměrem magazínu přispět v poskytování informací a návodů k aktivnímu zapojení se občanů do procesu sebeochrany, jako významného nástroje ochrany života, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových situací.

Home: Welcome
Prevence

Magazín Hasiči 2022

Magazín Hasiči 2022

Magazín Hasiči 2022
Hledat video...
HASICI 79 prosinec

HASICI 79 prosinec

15:16
Přehrát video
HASICI 78 listopad

HASICI 78 listopad

15:13
Přehrát video
HASICI 77 rijen

HASICI 77 rijen

15:11
Přehrát video
HASICI 76 zari

HASICI 76 zari

15:13
Přehrát video
HASICI 75 srpen

HASICI 75 srpen

15:12
Přehrát video
HASICI 74 cervenec

HASICI 74 cervenec

15:05
Přehrát video
HASICI 73 cerven

HASICI 73 cerven

15:10
Přehrát video
HASICI 72 kveten

HASICI 72 kveten

15:16
Přehrát video